Zelfscan
Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden
Introductie

Deze zelfscan faciliteert gemeenten en samenwerkingsverbanden bij hun reflectie op de re-integratie van ex-gedetineerden.

• Hoe zijn de taken van de gemeente in de voorbereiding op een succesvolle terugkeer van gedetineerden ingevuld?
• Welke beleidsmatige keuzes zijn gemaakt?
• Hoe versterk je deze aanpak verder?

Gebruik de uitkomst als gespreksleidraad met collega’s en partners!

Naast reflectie biedt het instrument ook inspiratie: u krijgt voorbeelden en tips op maat waarmee u uw aanpak kunt versterken. 

Let op: de scan is geen meetinstrument. De uitkomsten zijn van jullie zelf. Wij slaan de uitkomsten dan ook niet op! Gebruik ze dus goed, bijv. voor een evaluatiemoment, invulling van verbeterplannen of om bestuurders of partners te informeren.

Er zijn twee varianten van de zelfscan. 

1. voor samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een zorg- en veiligheidshuis of een regionaal coördinatiecentrum)
2. voor individuele gemeenten.

De eerste vragen zorgen dat u de juiste vragen krijgt voorgelegd.

Werkt u bij een regionale organisatie of samenwerkingsverband? Overweeg dan om óók de vragenlijst voor de individuele gemeenten, eventueel samen met hen, in te vullen. U gaat dan dieper in op de keuzes die die gemeente heeft gemaakt en kunt deze regionaal vergelijken.

Tips bij het invullen:
  • De vragen gaan zowel over praktische uitvoering als over beleid en (bestuurlijke) kaders. Ook is een deel van de onderwerpen misschien bij een andere afdeling belegd. Het kan daarom handig zijn om de lijst samen met één of meerdere collega’s in te vullen. Zo reflecteert u meteen eens gezamenlijk op de aanpak!
  • U kunt de ingevulde vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan met invullen (of iemand anders laten verder gaan). U gebruikt hiervoor de code die u straks rechtsboven in de zelfscan ziet: schrijf deze dus ergens op! Als u verder wilt gaan waar u was gebleven, kunt u die code links onder in het startscherm invullen. 
  • De vragen gaan over de inzet die gepleegd wordt ten behoeve van ex-gedetineerden. Het kan zijn dat daarbij gebruik wordt gemaakt van beleid dat ook voor een bredere doelgroep van toepassing is. In de antwoordmogelijkheden is hier niet in alle gevallen expliciet onderscheid in gemaakt. Indien het wel relevant is voor uw rapportage, kunt u dit onderscheid in de toelichting bij de vraag beschrijven.
  • De scan werkt niet goed bij gebruik van Internet Explorer. Advies is om een andere browser te gebruiken (bijvoorbeeld Morzilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge).
  • Bij gebruik van oude versies van Microsoft Word werkt de lay-out in het eindrapport in sommige gevallen niet goed. Onder meer de printmarges functioneren niet goed. Je kunt in dat geval de tekst van het document dat uit de scan komt kopieëren en in een nieuw Word-document plakken waarin de marges wel kloppen. Vervolgens kun je het bewerken tot een leesbaar geheel
Begrippen:
  • Gedetineerde: een gedetineerde afkomstig uit uw gemeente/regio en/of die zich na detentie wil vestigen in uw gemeente/regio.
  • Ex-gedetineerde: een inwoner van uw gemeente/regio die is uitgestroomd uit detentie en zich in uw gemeente/regio heeft gevestigd of wil vestigen.
  • Afkorting PI: Penitentiaire Inrichting
Volgende