Onze missie
Onze visie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid.
Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.
De bedrijven binnen de VNG
VNG Bureau
Hulp bij beleid
Schakel met
rijksoverheid
Advies aan
gemeenten
VNG Connect
Congressen, workshops, seminars, expertmeetings
Cursussen, trainingen
Ledenraad-
plegingen
Traineeships
VNG International
Decentralisatie
Gemeentelijk internationaal beleid
Capaciteits-
ontwikkeling lokale overheden
VNG Naleving
Zorg en Jeugd
Werk en Inkomen
Kinderopvang
Multidisciplinair handhaven
VNG Realisatie
Collectieve inkoop
Stuur-
informatie
Dienst-
verlening en bedrijfsvoering
Informatie-
beveiliging en privacy
VNG Risicobeheer
Resilience
Risico-
management
Verzekeringen